0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 730 ครั้ง ]
กิจกรรมเนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำดำเนินโครงการตามกรอบแนวความคิดการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระบรมราชาภิเษก