0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 609 ครั้ง ]
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือวาตภัยในพื้นที่วันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2563 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจ.เชียงราย โดยมี นายอำเภอแม่ลาว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้การช่วยเหลือ มอบกระเบื้องมุงหลังคา เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยในพื้นที่ อบต.ป่าก่อดำ ได้รับความเสียหายเกินครึ่้งหลัง คือ นายตาล อุตตามา บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 1 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงรายฟุตบอล