0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 304 ครั้ง ]
รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ อบต.ป่าก่อดำ 100%รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ อบต.ป่าก่อดำ 100%

          อบต.ป่าก่อดำ รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรณรงค์ โดยประธานพิธีเปิดท่านนายอำเภอคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า ร่วมลงนามทำข้อตกลงร่วมกับส่วนราชการและผู้นำท้องที่ทั้ง 7 หมู่บ้าน

KUBET