0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 647 ครั้ง ]
การจัดตั้งจุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ            องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้มีการดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายและเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตลอดจนคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อราชการ และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

            ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยสำหรับการใช้รถใช้ถนน และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ

#ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

#อย่าลืมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะ/นะครับสูตรบาคาร่า