0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 54 ครั้ง ]
งานมหกรรมของดีอำเภอแม่ลาว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563            อำเภอแม่ลาว ได้จัดงานมหกรรมของดีอำเภอแม่ลาว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนห้วนส้านพลับพลา หมู่ 5 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562