0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 247 ครั้ง ]
งานมหกรรมของดีอำเภอแม่ลาว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563            อำเภอแม่ลาว ได้จัดงานมหกรรมของดีอำเภอแม่ลาว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนห้วนส้านพลับพลา หมู่ 5 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562