0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 298 ครั้ง ]
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันพุธที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่ออาณาประชาราษฎร์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยท่านนายกสุทัศน์  ศรีจันทร์ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ลาว และเวลา 08.00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเป็นเครื่องสักการะในพิธีถวายบังคมฯ  และพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายอยู่หัว