0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 550 ครั้ง ]
พิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 119 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562             องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  ได้เข้าร่วมในพิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 119 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 ของจังหวัดเชียงราย เมื่อวันเช้าวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

             ได้จัดให้มีขบวนเครื่องราชสักการะ ประกอบด้วย พานพุ่มดอกไม้สด ต้นเทียน ต้นผึ้งฯ ตามแบบฉบับล้านนา เริ่มเคลื่อนขบวนตั้งแต่บริเวณสามแยกบ้านพักรับรอง ขึ้นสู่บริเวณพิธี (หน้าอาคารอเนกประสงค์ โครงการพัฒนาดอยตุง)