0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 985 ครั้ง ]
โครงการสรงน้ำพระธาตุมณีนาถ ประจำปี 2560ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ วัดสันต้นม่วง ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย วันดสันต้นม่วง หมู่ที่ 3 คณะศรัทธา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุมณีนาถขึ้น เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม