0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 385 ครั้ง ]
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562            องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์