0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 500 ครั้ง ]
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ ประจำปี พ.ศ.2562ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ ณ วัดโป่งมอญ  และคณะศรัทธาร่วมทำบุญปอยหลวงฉลองสมโภช ศาลา “สามัคคีโป่งมอญ ดิษเทศอุปถัมภ์”