0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 733 ครั้ง ]
ปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ อบต.ป่าก่อดำในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง ว่ามีเกิดไฟลุกใหม้บริเวณพื้นที่ของบ้านแม่ผง เลยบ่อขยะ ทางเจ้าหน้าที่่ป้องกันฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ร่วมกันดับไฟป่าที่ลุกไหม้ในพื้นที่