0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 595 ครั้ง ]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561     อำเภอแม่ลาว ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ขึ้นในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาว 

            เวลา 07.00 น. ประกอบพิธีสงฆ์ และทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง

            เวลา 08.30 น. พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม