0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 1,025 ครั้ง ]
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 จัดการประกวดกระทงเล็ก 2 ประเภท คือ 1. ประเภทสวยงาม 2.ประเภทความคิดสร้างสรรค์