0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 618 ครั้ง ]
ตัดต้นไม้ริมถนนหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ลาว             อำเภอแม่ลาวได้ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ริมถนนหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ลาว มีกิ่งไม้โน้มเอียงออกมาทางถนน ทำให้รถเกี่ยวข้าวสัญจรไป - มา ไม่สะดวก โดยต้องการให้ดำเนินการแก้ไขให้ตัดกิ่งไม้ เพื่อให้สัญจรไป - มา ได้สะดวกและเกิดความปลอดภัย 
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏร ที่สัญจรไป - มา เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว

              ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่สัญจรไป - มา ดังกล่าว ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว