0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 778 ครั้ง ]
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็๗พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จึงได้ร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561 ณ หอประชุมอำเภแม่ลาว ดังนี้

      - เวลา 08.00 น. พิธีทำบุญถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล (ภาคเช้า)

      - เวลา 17.00. น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (ภาคค่ำ