0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 137 ครั้ง ]
ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบประปา บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 3ในวันที่ 18 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ทีมงานบริหาร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบประปา บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 3 กรณี ทางสมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ได้มีการเขียนคำร้องเพื่อขอเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้าในการตรวจเช็คระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อที่จะให้พี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ได้มีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนต่อไป