0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 130 ครั้ง ]
มอบถุงอุปโภคเพื่อการยังชีพ กรณีได้รับคำสั่งให้กักตัว 14 วันในวันที่ 17 มกราคม 2565 นายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับทีมบริหาร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 มอบถุงอุปโภคเพื่อการยังชีพ กรณีได้รับคำสั่งให้กักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 จำนวน 1 ครัวเรือน บ้านแม่ผง หมู่ที่ 5 และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่