0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 129 ครั้ง ]
กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565ในวันอังคาร ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 ทั้งนี้ นายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ทีมงานบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว