0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 121 ครั้ง ]
ลงพื้นที่ตรวจระบบประปา บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6อในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 นำโดยท่านนายก สุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ พร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำทั้งสองท่าน ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ลงพื้นที่ตรวจระบบประปา บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของ หมู่ที่ 6