0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 118 ครั้ง ]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันป้องกันการลดอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2564ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นำโดยท่านนายกสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ อปพร. อบต.ป่าก่อดำ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันป้องกันการลดอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 อำเภอแม่ลาว เปิดกิจกรรมโดยท่านประธานในพิธีนายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอแม่ลาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่