0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 234 ครั้ง ]
กิจกรรม 23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลจอมเกล้า พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ต่ออาณาประชาราษฎร์  ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ลาว